CombCut is een mechanische selectieve onkruidsnijder die is ontworpen om selectief onkruiden uit vol-veldse gewassen te snijden. De Combcut kamt door het gewas en maakt op basis van de structuur van de plant een selectie tussen het onkruid en het hoofd-gewas.

BEWEZEN RESULTAAT IN

  Onkruid bestrijding in granen
  Onkruiden (ook ridderzuring) in grassen
  Schieters in de bieten
  Aardappelopslag